प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिध्द

23 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती, सूचना दाखल करण्याची मुदत

नवी मुंबई ः राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे 2 फेब्रुवारी 2021 चे पत्रानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2021 मतदार यादीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार 16 फेब्रुवार 2021 रोजी प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.  प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी महानगरपालिका मुख्यालय व संबंधित प्रभागाच्या विभाग कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहे. प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांवर नागरिकांकडून हरकती व सूचना 16 फेब्रुवारी ते 23 फेब्रुवारी 2021 (सार्वजनिक सुट्टीसह) या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत स्विकारण्यात येतील. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. हरकती व सूचनेचा प्रारूप नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. पालिकेने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या विहीत नमुन्यातच हरकती व सूचना सादर करण्यात याव्यात असे आवाहन केले आहे. 

खालील प्रमाणे हरकती व सूचना स्विकारल्या जातील
1. लेखनिकांच्या काही चुका.
2. दुसर्‍या प्रभागातील मतदार चुकून अंतर्भूत झालेले.
3. संबंधित प्रभागातील विधानसभा मतदार यादीत मतदारांची नावे असूनही, महानगरपालिकेच्या संबंधित प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये नावे वगळण्यात आली असल्यास अशा मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे. तरी नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय येथील निवडणूक विभाग कार्यालय व संबंधित विभाग कार्यालय या ठिकाणी विहीत नमुन्यात समक्ष सादर केलेल्याच हरकती व सूचना स्विकारल्या जातील.