अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा बडगा

नवी मुंबई ः कोरोना काळात पालिका प्रशासन आरोग्यावव लक्ष केंद्रिंत करत असल्याने भुमाफियांनी फायदा घेत अधिकृत बांधकामे करण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील तुर्भे विभाग अंतर्गत कोपरी गाव  से. 26 येथे दोन ठिकाणी  तळमजल्यांचे व एका ठिकाणी तळमजळा +1 असे  वी मुंबई महानगरपालिकेची कोणतेही पुर्व परवानगी न घेता अनाधिकृतपणे बांधकाम सुरू केले होते. अनाधिकृत बांधकामास तुर्भे विभागामार्फत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 54 अन्वये नोटीस बजावण्यात आलेली होती. संबंधिताने केलेले अनाधिकृत बांधकाम स्वत:हुन हटविणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी सदर ठिकाणी अनाधिकृत बांधकाम सुरू ठेवले होते.   

या अनाधिकृत बांधकामावर तुर्भे विभागामार्फत तोडक मोहिमेचे आयोजन करून अनाधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. या धडक मोहिमेसाठी तुर्भे विभागाकडील अधिकारी, कर्मचारी,  20 मजुर, 1 गॅस कटर, 1 ट्रक्टर हॅमर, 1 जेसीबी तसेच अतिक्रमण विभागाकडील पोलिस पथक तैनात होते. यापुढील काळात कारवाई तीव्र करण्यात येणार आहे.