थिंक बिग स्टेम प्रोग्राम

नवी मुंबई ः महानगरपालिका शाळेतील विदरार्थ्रांच्रा ज्ञानात भर पडावी तसेच त्रांच्रा कौशल्र वृध्दी व्हावी, राकरिता मे.अ‍ॅमेझॉन रांच्रा व्रावसारिक सामाजिक जाणिवेतून अंतर्गत मे.लर्निंग लिन्क्स रांच्रा संरुक्त विदरमाने मोबाईल इनोवेशन स्टेशन नवी मुंबई क्षेत्रातील शाळांसाठी उपलब्ध करुन देण्रात आली आहे. सदरची सुविधा नमुंमपा इरत्ता 6वी, 7वी व 8वी च्रा विदरार्थ्रांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

मंगळवारी शाळा क्रमांक 74, कोपरखैरणे रेथे थिंक बिग स्टेम प्रोग्राम व मोबाईल इनोवेशन स्टेशन (तअछ) रांचे उद्घाटन महापौर जरवंत सुतार रांच्रा शुभहस्ते मुख्रालराच्रा आवारात झेंडा दाखवून करण्रात आले. त्राप्रसंगी स्थारी समिती सभापती नवीन गवते, महापालिका आरुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, नवी मुंबई स्वच्छता मिशन तदर्थ समिती सभापती नेत्रा शिर्के, नगरसेवक अविनाश लाड,  रामचंद्र घरत, शंकर मोरे, स्विकृत नगरसेवक सुरज पाटील, शिक्षणाधिकारी श्री. नितिन काळे, व मेझॉनच्रा प्रतिनिधी गारत्री, उषा रा उपस्थित होत्रा. गारत्री रांनी सर्व उपस्थितांना थिंक बिग स्टेम प्रोग्राम व मोबाईल इनोवेशन स्टेशन (तअछ) विषरी विस्तृत माहिती दिली. सदर उपक्रम अ‍ॅमेझॉन व लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन रांच्रा मदतीने विज्ञान व टेक्नॉलॉजी वर उत्सफुर्तपणे राबविला जात आहे.  रामध्रे विदरार्थी स्वत: प्ररोग/प्रात्रक्षिक करतील. विदरार्थ्रांमध्रे विज्ञानाप्रति आत्मविश्‍वास वाढेल व स्पर्धेच्रा रुगात विविध स्पर्धांमध्रे भाग घेण्यास प्रवृत्त होतील असा विश्‍वास आहे.