शिवप्रेरणाचा रंगतदार 35 वा वर्धापन दिन साजरा

शिवप्रेरणा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनचा प्रतिवर्षी साजरा करण्रात रेणारा 35 वा वर्धापन दिन शनिवार दि.15.02.2020 रोजी मोठरा दिमाखात साजरा करण्रात आला.त्रानिमित्ताने श्री सत्रनारारणाची महापुजा आरोजित करण्रात आली होती. सदर कार्रक्रमाचे अवचित्र साधून स्थानिक मुलामुलींचे कला, क्रिडा, सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक स्पर्धांचे आरोजन करण्रात आले होते. त्रास मोठरा प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. त्राचप्रमाणे महिलांसाठी मेणबत्ती पेटविणे व बास्केट बॉल स्पर्धाही आरोजित करण्रात आल्रा होत्रा. तसेच रावर्षी प्रथमच असोसिएशनमधील महिंलासाठी पाककलेचे आरोजन करण्रात आले होते. त्रासाठी मोठरा प्रमाणात अति शरउत्साहाने महिलांनी सहभाग घेतला. पाककलेच्रा स्पर्धेसाठी परिक्षक म्हणून प्रसिद्ध लेखिका व कोरिराग्राफर स्मिता साले रांची नेमणूक केली होती. सदर स्पर्धकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विजेत्रांना भरघोस बक्षिस देण्रात आले. सदर कार्रक्रमाचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे असोसिएशनमधील एक रहिवाशी श्रीमान ब्रिजभुषण शर्मा, निवृत्त मेजर रांचा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अतुलजी कुलकर्णी रांच्रा शुभहस्ते शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्रात आला. सदर कार्रक्रमाला महिला दक्षता कमिटीच्रा अध्रक्षा शैलेजा जमसी राही उपस्थित होत्रा. शर्मा निवृत्त मेजर रांच्रा सैनिकी कारकिर्दीच्रा विशेष कर्तुत्वासाठी त्रांना राष्ट्रपतीच्रा हस्ते गोल्डमेडल देऊन सन्मानित करण्रात आले होते. रा कार्रक्रमासाच्रा वेळी महिलांचा हळदीकुंकू समारंभ ही आरोजित करण्रात आला होता.रा कार्रक्रमास महिलांनी प्रंचड प्रतिसाद दिला. सदर हळदीकुंकू कार्रक्रमाला वैशाली किशोर पाटकर व शिवसेना महिला आघाडातील बर्‍राच महिलाही उपस्थित होत्रा. सदरचा कार्रक्रम रशस्वी करण्रासाठी असोसिएशनचे अध्रक्ष वंसत घोसाळकर तसेच कार्रकारणितील पदाधिकारी व सदस्रसर्व श्री कृणकांत विचारे, श्रीमंत कवळे, सुधीर पांचाळ, जानन नेमाणे, हन्नान चौगुले, सुनील शर्मा, लक्ष्मीनारारण विजरकुमार पाटील तसेच स्थानिक तरुण मुले वैभव घोसाळकर प्रितम ब्रीद, प्रतिक नेमाने, साई शिरगावकर इत्रादींची तसेच असोसिएशनमधील महिलामंडळानेही मोलाचे सहकार्र केले.सदरच्रा कार्रक्रमाला सुत्रसंचालन सुधीर पांचाळ रांनी केले.