सिडकोतर्फे 203 भूखंड विक्रिकरिता उपलब्ध

निवासी आणि निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंडाचा समावेश

नवी मुंबई ः सिडको महामंडळातर्फे तीन स्वतंत्र योजनांतर्गत, नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील निवासी आणि निवासी तथा वाणिज्यिक वापराचे तब्बल 203 भूखंड विक्रीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांना नवी मुंबईमध्ये आपले हक्काचे घर साकारण्याबरोबरच बांधकाम व्यावसायिक व गुंतवणूकदारांना नवी मुंबईसारख्या पायाभूत सोयी सुविधांनी परिपूर्ण शहरामध्ये बांधकाम विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे.  

सिडकोकडून सातत्याने, महामंडळाच्या मालकीचे नवी मुंबईतील निवासी, वाणिज्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उद्देशाकरिता असलेले विविध भूखंड विक्रीकरिता उपलब्ध करून दिले जातात. पहिल्या योजने अंतर्गत सिडकोकडून खारघर, कळंबोली व नवीन पनवेल (पू.) नोडमधील एकूण 12 निवासी तथा वाणिज्यिक वापराचे भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले असून 1902.43 चौ.मी. ते 8143.30 चौ.मी. दरम्यानच्या क्षेत्रफळाचे हे भूखंड आहेत. दुसर्‍या योजने अंतर्गत ऐरोली, घणसोली, खारघर, कळंबोली आणि पनवेल नोडमधील मिळून एकूण 182 निवासी भूखंड विक्रीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सदर भूखंड हे लहान आकाराचे असून 41.41 चौ.मी. ते 391 चौ.मी. दरम्यानच्या क्षेत्रफळावर नागरीक बंगलो, रो हाऊस व व्हिला साकारू शकतात. तर तिसर्‍या योजने अंतर्गत कोपरखैरणे आणि नेरूळ नोडमधील मिळून 09 निवासी आणि निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंड विक्रीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले असून 753.09 चौ.मी. ते 1403.70 चौ.मी. दरम्यानच्या क्षेत्रफळाचे हे भूखंड आहेत. सर्व 203 भूखंड हे किफायतशीर दरात उपलब्ध असून निर्वेध मालकी (क्लिअर टायटल) असणार्‍या या भूखंडांना सिडकोची हमी आहे. 

सदर तिन्ही योजना या ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धीतीने पार पडणार आहेत. या तिन्ही योजनांकरिता निविदाकारांची नोंदणी, अर्ज सादर करणे, अनामत रकमेचा भरणा करणे, बंद निविदा सादर करणे, ई-लिलाव प्रक्रिया व योजना पुस्तिका इ. सर्व तपशील सिडकोच्या ई-लिलाव संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.