अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

नवी मुंबई ः पालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे यावर धडक कारवाई करण्यात येत आहे. मंगळवारी कोपरखैरणे व घणसोली विभागात तोडक कारवाई करण्यात आली आहे.

कोपरखैरणे विभागात सेक्टर 12 डी येथील घर क्रमांक 1149 याठिकाणी महानगरपालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता अनधिकृतपणे बांधकाम सुरू होते. या बांधकामास कोपरखैरणे विभाग कार्यालयामार्फत नोटीस बजावण्यात आलेली होती. नोटीशीस अनुसरून हे अनधिकृत बांधकाम संबंधितांनी स्वत:हून हटविणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी अनाधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते. या अनधिकृत बांधकामावर कोपरखैरणे विभागामार्फत धडक मोहिमेचे आयोजन करण्यात येऊन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. कोपरखैरणे विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी 8 मजूर, 2 ब्रेकर, 1 गॅस कटर व 1 पिकअप व्हॅन तसेच अतिक्रमण विभागाकडील पोलीस पथक यांनी ही मोहिम राबविली.

त्याचप्रमाणे घणसोली विभागामध्ये सेक्टर 25 लगत असलेल्या नाल्याजवळ, अर्जुनवाडी येथे तळमजल्याचे बांधकाम पालिकेची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता अनधिकृतपणे सुरू होते. या बांधकामास घणसोली विभाग कार्यालयामार्फत नोटीस बजावण्यात आलेली होती. परंतू त्यांनीही अनाधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते. या अनधिकृत बांधकामावर घणसोली विभागामार्फत धडक मोहिमेचे आयोजन करण्यात येऊन हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. घणसोली विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी 10 मजूर, 1 जेसीबी तसेच अतिक्रमण विभागाकडील पोलीस पथक यांनी ही मोहिम राबविली. यापुढील काळातही अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाई तीव्र स्वरुपात राबविण्यात येणार आहेत.