पाणीपुरवठ्याबाबत जाहीर आवाहन

नवी मुंबई ः 9 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्यामार्फत भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 100/22KV सब स्टेशनच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार असून त्यामुळे भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्र येथील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.

त्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बेलापूर, नेरूळ, तुर्भे, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली या विभागांत मंगळवार 09 मार्च 2021 रोजी पाणीपुरवठा संध्याकाळी होणार नाही. तसेच या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रातील जलवाहिनीवरील थेट नळ जोडण्यांचा व सिडको क्षेत्रातील कामोठे नोडमधील पाणी पुरवठा देखील बंद राहील, तसेच बुधवार दि.10 मार्च 2021 रोजी कमी वेळ व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. तरी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी या कालावधीत पाण्याचा जपून व काटकसरीने वापर करून नवी मुंबई महानगरपालिकेस सहकार्य  करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.