हैडलाइन

कविता

हिशोब

मीरा के बोलआयुष्याचा हिशोब मांडुन बसलो होतो जेव्हाकिती जोडावं अन किती वगळावं समजलं नाही तेव्हाज्यांना आपलं...

कृष्णा मला सांग

मीरा के बोलकृष्णा मला सांगका वाटे सतत एकटेसगळेच आसपास असतानाका नसते कुणीच आपले मग,शेवटच्या त्या क्षणाला...का...

चाफ्याचे झाड

मीरा के बोल अंगणात माझ्या लावलाय मीचाफा तुझी आठवण म्हणून,रोज दिसतो मला तो वेगळाजणू चेहरा तुझा पाहते जवळून..एकदा...

फितूर मन

अवेळी आलेल्या पावसाने अंग सारे भिजून गेलेआणि .. तुझ्या सोबत घालवलेल्या क्षणांनी  मनही ओलं चिंब...

ये रे श्रीरंगा!!

मीरा के बोलबरेच दिवस झालेपहिले नाही तुलाव्याकूळ होऊन मन माझेघाली साध तुझ्या मनादर्शन दे हे श्रीरंगा....जाणते मी...

माझ्यातला तू..

तूझ्या मिठीत येताना माझा मलाच विसर पडतो बिलगून तूला जाताना चेहरा बघ कसा हसतो...तूझ्या डोळ्यात...

मीरेचे अंगण

मीरा के बोलअनेकदा पाहिले तुला अंगणात राधेच्यातिथपासून ठरविले आणायचे तुलाएकदातरी अंगणात मीरेच्या...छोटं छान...

चांदण्याची रात

मीरा के बोलह्या मंद चांदण्या अलगदअवतरल्या हरीच्या अंगणीगडद काळोखात चाले खेळ असाकान्हा सखा अन झाल्या त्या...

सहवास

तूझ्यासोबत घालवलेले ते एकांताचे क्षणरातरानीच्या गंधात जसे हरवते मन...स्पर्श तूझा होताच शहारते अंगनकळत जसा होतो...

अबोला

नको अबोला नको दुरावाहवा तूझाच सहारा..वाट चुकलेल्या पक्षाला मिळतो वृक्षाचाच निवारा...दुरुन बोल तू चिडून बोल तूपण...

कान्हा मला पुढच्या जन्मी

मीरा के बोलकान्हा मला पुढच्या जन्मीहोऊ देत बासुरी तुझीओठांचा स्पर्श होताचसुरेल मैफिल सजवेन तूझी ...कान्हा माला...

निळा सावळा श्री कृष्ण

मीरा के बोल व्याकुळ मन माझेशोधी निखळ प्रेमझरात्या वेड्या नभी बरसेरिमझिमत्या पाऊस धारा ....चिंब ढगातुन मंद...

आत्मसंगिनी मीरा

मीरा के बोलबालपणी कोणी साधु कृष्ण मूर्ति देऊनी गेलानिरखून पाही मीरा, सापडला कृष्ण मलाभेटला तो प्राणसखा मीरा...

कृष्ण बावरी मीरा

मीरा के बोलआरसा समोर घेवून जसास्वतःला माझ्यात बघतेमीरा म्हणे, तुझ्यामध्ये कान्हा मलानेहमीच राधा दिसतेहट्ट कधी...